Planlagt skanse på Hellerupvej - Nordfronten........Webmaster: Dines Bogø


Mere om Nordfronten Dines Bogø Mere om Befæstning dines bogø Generelt: Gentofte


I 1882 blev der lavet mange forslag til skanser og batterier på Nordfronten.

Et forslag om en svær skanse på nordsiden af Hellerupvej blev aldrig realiseret.

Skanse på Hellerupvej, Gentofte
Planlagt svær skanse på Hellerupvej et stykke fra Strandvejen mellem jernbanelinien og Søndre Onsgaard (der ses yderst til højre på tegning). Strandvejen ligger til højre lige uden for tegning.

Skanse på Hellerupvej, Gentofte
Til venstre ses Klampenborgbanen og til højre Strandvejen. Skansen skulle have ligget på nordsiden af Hellerupvej, hvor Hellerup Skole blev bygget i 1892, 10 år efter planer om skansen.

Skanse på Hellerupvej, Gentofte
Nutidskort med højdekurver.